61b38ae434bee_lecebne-procedury-lazne-v-bechyni.jpg

Léčebné procedury

V Lázních Bechyně se specializujeme na léčbu pomocí rašeliny z Komárovského blata, která se těží výhradně pro její vynikající léčebné účinky. Svým návštěvníkům ale dopřáváme mnohem více, nabízíme jim také vodoléčbu, masáže, fyzikální terapii, pohybovou terapii a další léčebné procedury.

Lázně Bechyně Lázně Bechyně

Slatina


Slatinné procedury působí speciálním způsobem prohřívání organismu, které je postupné, rovnoměrné a dlouhotrvající. Výsledným efektem procedury je zlepšení prokrvení, uvolnění svalového napětí, zmírnění bolestivosti a celková regenerace tkání a organismu. Kromě tepelného působení nelze opomenout i přímé působení ve slatině obsažených huminových látek, které mají účinek protizánětlivý, protisrážlivý, fytoestrogenní, antivirový a vliv na reprodukci. Hlavním cílem zaměření jsou chronické bolestivé stavy a onemocnění kloubů a páteře, měkkých tkání, zánětlivá onemocnění pohybového aparátu apod. Neopominutelným je i hydratační účinek na kůži, její ozdravění a omlazení a také zlepšení obranyschopnosti organismu.

Jde o vanovou proceduru v kašovité směsi slatiny, u které je využívána schopnost udržet homogenní konzistenci rozmělněné slatiny a vody. Je podávána o teplotě 37-39°C, obden. Pro optimální léčebný efekt je doporučeno absolvovat serii 6-9 procedur. Po skončení 15 minutové koupele následuje očistná sprcha a suchý ovin na lehátku v odpočívárně , kdy se dosahuje prodloužení tepelného účinku.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Pocit nadměrného tepla, pocení, nevolnost, slabost, bušení srdce, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, zhoršené dýchání, podráždění nebo zánět kůže, alergie (velmi zřídka).

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Procedura probíhá na lehátku, klientovi je přiložen určitý objem slatiny o husté konzistenci na příslušnou část těla, poté je klient zabalen do prostěradla a deky. Po skončení 15 minutové procedury následuje očistná sprcha a suchý ovin v odpočívárně, kdy se dosahuje prodloužení tepelného účinku.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Pocit nadměrného tepla, pocení, nevolnost, slabost, bušení srdce, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, zhoršené dýchání, podráždění nebo zánět kůže, alergie (velmi zřídka).

*   Slatinný zábal poskytujeme jen v případě nevhodnosti slatinné koupele (zdravotní důvod)
** Procedury neposkytujeme v sobotu

Procedura probíhá v nerezové nádržce s termostatickou funkcí naplněné směsí slatiny o vyšší hustotě než je v koupeli o teplotě 39°C. Klient ponoří ruce po zápěstí  do slatiny a postupně provádí cviky podle názorných obrázků na tabuli umístěné před ním. Po 10 min. se omyje a ruce jsou zabaleny na dalších 10 min. do suchého ovinu. Na konci se ruce natřou hydratačním krémem. Procedura je vhodná pro revmatiky, u postižení kloubů svalů, šlach apod.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: velmi vzácně podráždění kůže z přehřátí, alergie.

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Pohybová léčba


Cílem pohybové léčby je zlepšení pohybový schopností organismu – rozsah, svalová síla, koordinace, posílení a optimalizace pohybových stereotypů a tím vyšší schopnost návratu do běžného života, dosažení maximální soběstačnosti a tím zlepšení celkové kvality života. V důsledku uvedeného efektu dochází ke zlepšení psychické vyrovnanosti při vzájemném spolupůsobení. Je součástí celkového rehabilitačního procesu, jehož cílem je optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění.

Na základě lékařského doporučení a po vlastním vyšetření pohybového aparátu zvolí fyzioterapeut individuální metodu léčebné tělesné výchovy s cílem odstranění poruch, fixace dosaženého efektu a instruování klienta o vhodných postupech pro autoterapii.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost, blokády, otok, vykloubení, křeče, točení hlavy, únava, slabost, nevolnost, zhoršení pohybových potíží, zlomenina.

** Procedury neposkytujeme v sobotu
*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Lymfodrenáže


Lymfodrenáž je speciální léčebná metoda, která aktivuje lymfatický oběh, přispívá k vyplavování odpadních látek z těla a tím detoxikuje tkáně, odstraňuje lymfatické otoky, podporuje i žilní návrat. Podílí na zkvalitnění vzhledu pokožky, je účinná při odstraňování celulitidy a dopomáhá k vyhlazování jizev a vrásek. Lymfodrenáž je vhodná také při léčbě migrény, bolestí hlavy, při únavě, po operacích a úrazech pohybového aparátu.

Elektroléčba


Elektroléčba využívá účinku různých typů elektrické energie. Hlavními efekty jsou zlepšené prokrvení tkání, snížení svalového napětí, zmenšení bolestivosti a usnadňuje tak úpravu poruch pohybových funkcí – z tohoto důvodu je často využívaná i v rámci lázeňské léčby. Elektroléčba využívá působení nízko, středně a vysokofrekvenčních proudů na lidský organismus a je vhodným doplňkem ostatních fyzioterapeutických postupů. Je vždy ordinována lékařem.

Při 4komorové koupeli stejnosměrný proud prochází vodním prostředím, podle zapojení polarity působí buď sedativně nebo stimulačně. Používá se zejména při nemocech drobných kloubů na horních nebo dolních končetinách.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže a podkožních tkání, zarudnutí, otok.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Využívá se léčebný účinek kombinace galvanického a impulzního typu proudu. Dochází k prokrvení a utlumení bolesti. Proudy o vyšší frekvenci (100Hz) jsou vhodnější pro ovlivnění složky citlivosti, proudy o nižší frekvenci (50Hz) mají i výrazný účinek na svalovou činnost. Využívá se u bolestivých stavů pohybového aparátu.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, překrvení, zarudnutí, bolestivost, otok.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Jde o středně frekvenční proudy, které po vzájemném působení – zkřížení (interferenci) v místě určení působí jako nízkofrekvenční. Působí zlepšení prokrvení (hyperémii), tlumení bolesti (analgezii) a výživu tkáně. Na efektu se podílí především rozšíření cév (vazodilatace), odstranění bolesti (analgezie) a zlepšení napětí tkání (tonizaci). Podle nastavení frekvence a její modulace je možné dosáhnout účinků motoricky dráždivých (až k navození svalové gymnastiky) anebo docílit ústupu zvýšeného svalového napětí, navodit výraznější účinek analgetický a spasmolytický nebo střídavě dráždící a tlumivý (podílející se na resorpci otoků a výpotků).

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, překrvení, zarudnutí, bolestivost, otok.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Dvojice distančních elektrod je zdrojem vysokofrekvenčního proudu, který vyvolává hluboké vnitřní prohřívání, které má vysoký protibolestivý účinek, způsobí překrvení tkáňového okrsku a regeneraci v lokalitě mezi elektrodami. Je využívána hlavně pro ošetření velkých kloubů.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: vnitřní přehřátí, bolestivost.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Träbertův proud je pravoúhlý impulzní proud s účinkem překrvení tkáňového okrsku a zmírnění bolesti. Jsou proto vhodné pro pacienty po úrazech a s ortopedickou nebo revmatologickou indikací.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, překrvení, zarudnutí, bolestivost, otok.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Rebox využívá specifických obdélníkových impulzů o frekvenci 2-4 kHz. Proud je přiváděn přes kůži dotykem malé bodové elektrody, zatímco pacient drží v ruce druhou válcovou elektrodu, čímž je uzavřen elektrický obvod. Účinek Reboxu spočívá v tlumení bolesti, prokrvení a zlepšení průtoku lymfy a tím zmenšení otoku.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, překrvení, zarudnutí, bolestivost, otok.

Světloléčba (Fototerapie)


Aplikace polarizovaného, polychromatického, koherentního nondivergentního paprsku je využíváno k lokálnímu ošetření s účinkem protizánětlivým, protibolestivým a biostimulačním. Významný je efekt při hojení kožních defektů hlavně čerstvých.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Vzácně reaktivní bolestivost.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Využívá biostimulačních účinků polarizovaného světla podpoře hojení, zpomalení chorobných a degenerativních procesů, k léčbě bolestivých míst, jizev, poranění apod.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Vzácně reaktivní bolestivost, u tepelné procedury přehřátí až popálení kůže.

Magnetoterapie


Aplikace pulzního magnetického pole s účinkem prokrvujícím, uvolňovacím, proti- bolestivým, protizánětlivým, působí proti otokům a podporující hojení (zejména kostí).

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Reaktivní bolestivost, bolest hlavy a závratě, pocit na zvracení, průjem, nespavost, neurotismus, psychické potíže.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Aplikace pulzního magnetického pole s účinkem prokrvujícím, uvolňovacím, proti- bolestivým, protizánětlivým, působí proti otokům a podporující hojení (zejména kostí).

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Reaktivní bolestivost, bolest hlavy a závratě, pocit na zvracení, průjem, nespavost, neurotismus, psychické potíže.

Jedná se o vysoce výkonnou proceduru ke zvládání silnějších bolestivých stavů. Aplikátor k použití i v poloze vsedě umožňuje zacílit i na pánevní oblast a léčit neduhy typu pánevních obtíží i urologického a gynekologického charakteru, např. inkontinence.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Reaktivní bolestivost, bolest hlavy a závratě, pocit na zvracení, průjem, nespavost, neurotismus, psychické potíže.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Jedná se o vysoce výkonnou proceduru ke zvládání silnějších bolestivých stavů. Aplikátor k použití i v poloze vsedě umožňuje zacílit i na pánevní oblast a léčit neduhy typu pánevních obtíží i urologického a gynekologického charakteru, např. inkontinence.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Reaktivní bolestivost, bolest hlavy a závratě, pocit na zvracení, průjem, nespavost, neurotismus, psychické potíže.

Ultrazvuk


Léčebná aplikace ultrazvuku je založena na principu využití elektrické energie vysokofrekvenčních proudů konvertované na mechanickou energii a teplo. Mikro masáží způsobuje spasmolytické a analgetické účinky, podporuje tkáňovou difuzi a detoxikaci.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: reaktivní bolestivost, krvácení, srdečněcévní potíže.

*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Termoterapie


Aplikace parafinových zábalů nebo obkladů na postižená místa způsobuje intenzivní prohřátí, používá se na pateř a velké i malé klouby.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: přehřátí lokální nebo celkové (u aplikací na trup), nevolnost, slabost, bušení srdce, obtížné dýchání, podráždění a ž popálení kůže.

Aplikace CO2


Při této proceduře se využívá terapeutického efektu medicinálního CO2, který má proti -bolestivý a vasodilatační účinek (rozšiřuje cévy). Má příznivý vliv na prokrvení mozku, srdce a dalších orgánů, pomáhá při léčbě onemocnění cév dolních končetin, zvyšuje celkovou tělesnou kondici a má i relaxační účinek.

Jde o injekční vpravování medicinálního plynu s CO2 s čistotou min. 95% do podkoží v okolí velkých kloubů a páteře. Bezprostředně způsobuje mírnou bolest v místě aplikace, později pociťuje klient příjemné teplo.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, krvácení, modřiny, zarudnutí kolem vpichu, podkožní otok, rozvoj zánětu.

Reflexní masáže


Tuto proceduru provádí vyškolený pracovník – fyzioterapeut nebo masér. Je prováděna na těle v různých segmentech, bez masážního prostředku, pomalu, speciálnímu hmaty. Snaží se o odstranění reflexně vzniklých změn ve tkáních, kterého lze dosáhnout z povrchu těla, účinně ulevuje od potíží pohybového aparátu, uvolňuje svalové i jiné napětí a slouží i k detoxikaci organismu. Při této terapii dochází k nalezení a diagnostice nejslabších míst organismu, které se následně harmonizují.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, pocit slabosti, nevolnosti až mdloby, únava, pocení, nepříjemné pocity v oblasti vnitřních orgánů, nepříjemné kožní projevy.

** Procedury neposkytujeme v sobotu
*** Vhodné jen u pobytů na 14 a více dní.

Vodoléčba (Hydroterapie)


Vodoléčba se vyznačuje tepelným a mechanickým vlivem na organismus. Při ponoření do vody je tělo nadnášeno, což je provázeno pocitem odlehčení, oba účinky pak způsobují snížení svalového napětí a zlepšení pohyblivosti. Působení vodoléčby je ovlivněno i chemickým složením příměsí, které jsou do koupelí přidávány. Voda se používá na povzbuzení i uvolnění.

Vodní koupel s probubláváním vzduchu, který způsobuje mikromasáž těla, podle teploty může působit buď relaxačně až sedativně (chladnější), nebo povzbudivě (teplejší). Běžně se připravuje o teplotě 36°C.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: pocit nadměrného tepla, chladu, nevolnost, slabost, bušení srdce, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, alergické kožní nebo dýchací potíže.

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Přísadové koupele o teplotě 37°C jsou vhodné především pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu. Uleví Vám od bolesti kloubů a páteře a pomůže Vašemu organismu zrelaxovat.

Bechyňská bylinná směs
Směs deseti bylin (heřmánek, černý bez, mateřídouška, dobromysl, bříza, meduňka, přeslička, chmel, máta, levandule), přísada speciálně připravená pro naše lázně. Má uvolňující a osvěžující účinky vhodné u poruch spánku a nervozity.

Jod
Sůl jodidu draselného zlepšuje látkové výměny, u chronických, zánětlivých a degenerativních nemocí kloubů a páteře, též u poruch prokrvení.

Solfatan
Sirná přísada vhodná pro revmatiky, artrotické a neurotické potíže a kožní defekty.

Sůl z Mrtvého moře
Čistá, obsahuje minerály z Mrtvého moře, zvlhčuje pokožku. Minerály kůži revitalizují, zvláčňují, dodají pružnost i hebkost.

Levandule
Relaxační, celkově zklidňuje smysly. Je vynikající při nespavosti, bolestech hlavy a migrénách. Snižuje krevní tlak, pozitivně ovlivňuje imunitu, tvorbu nových kožních buněk, normalizuje mazotok. Uleví při dýchacích potížích a revmatismu. Je velmi dobře snášena přecitlivělou a dětskou pokožkou.

Eukalyptus
Povzbuzující, podporuje koncentraci. Je vhodný při revmatismu, artritidě, nachlazení a rýmě. Je protizánětlivý, mírní bolest hlavy, vyčerpání, posiluje imunitu. Je vhodný na hojení ran, dýchací potíže a bronchitidu.

Meduňka (olejová)
Uklidňující, vhodná při nespavosti a migréně, menstruačních bolestech, je hojivá, antidepresivní, snižuje krevní tlak a horečku, podporuje pocení. Pomáhá při žaludečních potížích a povzbuzuje srdeční činnost.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: pocit nadměrného tepla, chladu, nevolnost, slabost, bušení srdce, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, alergické kožní nebo dýchací potíže.

Jemně aromatická s bylinným sáčkem naplněným sušenými květy a listy konopí a květy levandule. Směs nemá psychotropní účinky (neobsahuje THC). V průběhu koupele je možné si bylinným sáčkem jemně masírovat pokožku.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: pocit nadměrného tepla, chladu, nevolnost, slabost, bušení srdce, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, alergické kožní nebo dýchací potíže.

Podvodní masáž je prováděna proudem vody o teplotě 37 ° C ve speciální vaně po dobu 20 ti minut a následně 5 minut pomocí zabudovaných trysek. Spojuje se zde mechanický a tepelný účinek s vlivem vodního prostředí. Masáž pacientům uvolní svaly a pomůže zrelaxovat.


Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, pocit nadměrného tepla, chladu, slabost, nevolnost, bušení srdce.

** Procedury neposkytujeme v sobotu

V kruhovém bazénu s teplou vodou a vodními tryskami probíhá společná procedura, která má kombinovaný efekt tepelný, masážní, nadnášecí, ale i společenský. Teplota vody je 33°C.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, pocit nadměrného tepla, chladu, slabost, nevolnost, bušení srdce.

(na ruce, na nohy) – má prokrvující a osvěžující účinek na končetiny.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, pocit nadměrného tepla, chladu, slabost, nevolnost, bušení srdce.

(na bedra, kyčle a dolní končetiny) – má prokrvující a osvěžující účinek na bedra a dolní končetiny.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, podráždění kůže a podkožních tkání mechanickým působením, pocit nadměrného tepla, chladu, slabost, nevolnost, bušení srdce.

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Masáže


Masáž je stará léčebná metoda využívaná k uvolnění a regeneraci těla i ducha. Může se provádět ručně nebo pomocí přístrojů. Vhodně zvolený druh masáže má na organismus okamžité účinky, ať už přímo na masírovaném místě, nebo na jiných orgánech, na které doputují tzv. reflexní cestou. Hlavním pozitivním účinkem je především prokrvení kůže, podkoží, svalů, které díky masáži urychluje přísun kyslíku a živin v dané části, čímž se zvyšuje a zrychluje odplavení odpadních látek. Tím vede k celkové regeneraci organismu, pomáhá odstraňovat napětí a únavu, přispívá k fyzické i psychické pohodě.

V úvodu masáže vám bude nabídnuta sklenka sektu, poté následuje celotělová jemná masáž a na závěr použití relaxeru k relaxaci vlasové části hlavy, u žen jemná masáž obličeje kosmetickými štětečky. Procedura vám pomůže odstranit stres a uvolní celé tělo. Zároveň pozitivně upraví tok energie ve vašem těle a zklidní možné zdroje negativního svalového napětí. Je sestavená terapeutem pro každého pacienta individuálně.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: nevolnost, slabost, dehydratace, točení hlavy, alergie

Je to jemná, uklidňující, ruční masáž prováděnou za pomoci za studena lisovaným olejem s přírodními aromatickými silicemi získanými destilací různých bylin či jiných plodin. Terapeut individuálně zvolí typ i styl masáže dle charakteru Vašich obtíží a potřeb, kombinujících účinky dotyku se silou čichových vjemů. Masáží se uvolní napjaté svaly a zároveň se zlepší tělní metabolismus i celková energetická bilance organismu. Vonný olej se postupně aplikuje na pokožku a vstřebává se do organismu. Je to terapie pro mysl i tělo, působí blahodárně na nervovou soustavu, pomáhá podporovat imunitní systém a aktivovat i stabilizovat psychiku.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: slabost, únava, dehydratace tkání, alergická reakce na masážní prostředek.

Je to jemná, uklidňující, ruční masáž prováděnou za pomoci za studena lisovaným olejem s přírodními aromatickými silicemi získanými destilací různých bylin či jiných plodin. Terapeut individuálně zvolí typ i styl masáže dle charakteru Vašich obtíží a potřeb, kombinujících účinky dotyku se silou čichových vjemů. Masáží se uvolní napjaté svaly a zároveň se zlepší tělní metabolismus i celková energetická bilance organismu. Vonný olej se postupně aplikuje na pokožku a vstřebává se do organismu. Je to terapie pro mysl i tělo, působí blahodárně na nervovou soustavu, pomáhá podporovat imunitní systém a aktivovat i stabilizovat psychiku.

Provádí se na horní nebo spodní polovině těla.


Možné vedlejší nežádoucí účinky: slabost, únava, dehydratace tkání, alergická reakce na masážní prostředek.

Částečná masáž zad a šíje je vhodná pro pacienty se zvýšeným svalovým napětím. Tato masáž díky perilacinové emulzi a slunečnicovému oleji přispívá k relaxaci celého těla a přináší pocit příjemného uvolnění a mírné únavy.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek, zlomeniny – hlavně žeber.

Masáž lávovými kameny prohřeje celé Vaše tělo a uvolní svaly, čímž dojde k celkové relaxaci. Pomáhá při odstranění stresu a nespavosti, uvolnění ztuhlých svalů, úlevě od bolesti kloubů, regulaci trávení a zrychlení metabolismu či odplavení škodlivých látek z těla. Kameny se nahřívají ve vodní lázni do teploty okolo 45 - 55°C, následně se s nimi přejíždí po těle klienta, vkládají se do rukou, na záda, na energetická centra či pod ledviny. Masáž lávovými kameny se může prokládat prvky klasické masáže, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo po celém těle. Vlivem tepla se povzbudí činnost jater a ledvin a nastartují se léčebné procesy.


Možné vedlejší nežádoucí účinky: pocit nadměrného tepla, nepříjemné pocení, nevolnost, bušení srdce, dehydratace tkání, popálení kůže.

Při masáži obličeje dochází ovlivnění nervových receptorů stimulací, odstraňování stresu a vnitřního napětí, uvolňování mimických svalů, při kterém se výraz ve tváři změkčí. Masáž obličeje zároveň díky zlepšení krevního oběhu a pružnosti svalů pomáhá oddálit proces stárnutí. Masáž zahrnuje i ošetření dekoltu.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek.

Zahrnuje celou oblast zad.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek, zlomeniny – hlavně žeber.

Masáž dolních končetin speciálními tlakovými hmaty povzbuzuje pokožku od prstů nohou až ke kolenům a příznivě ovlivňuje nervová zakončení, která jsou ve styku s různými orgány v těle podle principu mikrosystémů organismu. Masáž působí i preventivně, pomáhá zlepšit celkovou látkovou výměnu, ovlivňuje bolesti zad a páteře, urychluje hojení po úrazu nebo operativním zásahu. Pro co nejlepší účinek reflexní masáže by měla být prováděna pravidelně.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost, pocit slabosti, nevolnosti až mdloby, únava, pocení, nepříjemné pocity v oblasti vnitřních orgánů, nepříjemné kožní projevy.

Masáž vhodná pro klienty trpící vyčerpáním nebo nízkým krevním tlakem. S pomocí přírodního skořicového krému masíruje terapeut oblast hýždí, boků, zad a končetin. Procedura je doplněna lehkým stimulačním zábalem plosek nohou s jemným posypem mletou skořicí. Dominantu celé masáže tvoří vůně skořice, hřebíčku a také rakytníkového oleje, který je známý pro vysoký obsah vitaminu C a svou schopnost regenerovat kůži.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Slabost, nevolnost, dehydratace tkání, podráždění kůže a podkožních tkání, alergická reakce na masážní prostředky.

110Je to jemná, uklidňující, ruční masáž prováděnou za pomoci za studena lisovaným olejem s přírodními aromatickými silicemi získanými destilací různých bylin či jiných plodin. Terapeut individuálně zvolí typ i styl masáže dle charakteru Vašich obtíží a potřeb, kombinujících účinky dotyku se silou čichových vjemů. Masáží se uvolní napjaté svaly a zároveň se zlepší tělní metabolismus i celková energetická bilance organismu. Vonný olej se postupně aplikuje na pokožku a vstřebává se do organismu. Je to terapie pro mysl i tělo, působí blahodárně na nervovou soustavu, pomáhá podporovat imunitní systém a aktivovat i stabilizovat psychiku. Využívá navíc extraktů silic dle účinku a potíží klienta.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: slabost, únava, dehydratace tkání, alergická reakce na masážní prostředek.

Je to jemná, uklidňující, ruční masáž prováděnou za pomoci za studena lisovaným olejem s přírodními aromatickými silicemi získanými destilací různých bylin či jiných plodin. Terapeut individuálně zvolí typ i styl masáže dle charakteru Vašich obtíží a potřeb, kombinujících účinky dotyku se silou čichových vjemů. Masáží se uvolní napjaté svaly a zároveň se zlepší tělní metabolismus i celková energetická bilance organismu. Vonný olej se postupně aplikuje na pokožku a vstřebává se do organismu. Je to terapie pro mysl i tělo, působí blahodárně na nervovou soustavu, pomáhá podporovat imunitní systém a aktivovat i stabilizovat psychiku. Využívá navíc extraktů silic dle účinku a potíží klienta.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Slabost, únava, dehydratace tkání, alergická reakce na masážní prostředek.

Baňkování spočívá v přikládání nahřátých baněk na různé části těla (díky podtlaku dojde k přisátí baňky na zvolené místo), na kterých následně dochází ke zvýšenému prokrvení. Dají se jím léčit různé bolesti a zánětlivé procesy. Přikládání baněk lze úspěšně používat také při boji s celulitidou.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, podráždění kůže, tvorba podlitin až puchýřů.

Zaměřuje se na krční páteř, trapézový sval, ramena a lopatky.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek.

(od hlavy až k patě)

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek, zlomeniny – hlavně žeber.

Masáž na speciálním vodním lůžku vodními tryskami – nasucho přes podložku, s možností naprogramování několika různých rozsahů masáže v příjemně teplém prostředí. Velmi oblíbená.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: bolestivost, točení hlavy, nevolnost, slabost, dehydratace.

Procedura starého Egypta, Číny a zejména Indie s tisíciletou tradicí – pomáhá odstranit napětí a stres. Provádí se vsedě, nasucho bez masážního prostředku, masíruje se hlava i s vlasovou částí, šíje, ramena.


Možné vedlejší nežádoucí účinky: nevolnost, slabost, dehydratace, točení hlavy, alergie.

Částečná masáž šíje, zad a hýždí se provádí kvalitním 100% přírodním konopným olejem Cannol s příznivými účinky pro celé tělo. Tato masáž přímo nabije svým obsahem esenciálních masným kyselin Omega 6 a Omega 3, vitamíny A, B1, B2, B6, C, E, fytosteroly a řadou důležitých minerálních látek.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek, u masáží trupu nebo celkových - zlomeniny – hlavně žeber.

Masáž je zaměřená na velmi důkladné uvolnění drobných kloubů, svalů a šlach rukou a nohou. Technika masáže je zaměřena na propracování hlubších vrstev svalů a fascií. Je prováděna speciální mastí Dolorcann, obsahující účinné látky z konopných semen, hřebíkovce, levandule a rozmarýnu. Doporučuje se ke zmírnění bolestí i jako prevence přetížení dlaní a chodidel.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost při nebo po masáži, modřiny, dehydratace tkání, alergie na masážní prostředek, u masáží trupu nebo celkových - zlomeniny – hlavně žeber.

Horká čokoládová masáž nebo zábal jsou procedury výborné na vyhlazení, omlazení a zkrášlení pokožky, zmírnění celulitidy a vrásek, získání dobré nálady, odplavení toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů. Pomáhají léčit suchou pleť ovlivněnou chemickými složkami v ovzduší, nízkou teplotou a suchým vzduchem, navrací pokožce její původní pružnost, svěžest a krásu. Čokoláda obsahuje mnoho užitečných prvků pro lidský organismus. Její hlavní složkou je kakao, které zabraňuje vstřebávání volných radikálů, je harmonizující a jemně stimulující. Čokoláda dokáže stimulovat v mozku tvorbu dopaminu a uvolňovat endorfiny a serotonin, známé jako pocitové zdroje štěstí, způsobující dobrou náladu. Při čokoládové masáži či zábalu tělo pokožkou vstřebává vitamíny, aminokyseliny, minerály, antioxidanty, což má příznivý vliv na činnost srdce a detoxikaci celého organismu.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Únava, slabost, podráždění kůže a podkoží, alergická reakce, dehydratace tkání.

Masáž zad a šíje za použití horké čokolády, který má blahodárné účinky na celé tělo i duši, viz. “Čokoládová masáž celková”.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Únava, slabost, podráždění kůže a podkoží, alergická reakce, dehydratace tkání.

Ostatní


V našich lázní provádíme a poskytujeme kromě základních lázeňských procedur i různé další aktivity a procedury, které pomohou zrelaxovat vaše tělo i ducha. Nabídka je velká, stačí si jen vybrat.

Využívá tepelného účinku k prohřátí a regeneraci tkání.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Vzácně reaktivní bolestivost, u tepelné procedury přehřátí až popálení kůže.

Cvičení probíhající v lázeňském bazénu s teplou vodou. Všechny cviky jsou názorně předváděny fyzioterapeutem. Je zde využíváno kombinace působení teplého vodního prostřední, nadlehčení váhy těla a současného posilování proti odporu vody při pohybech.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Nevolnost, nucení na močení, chlad, horko, křeče, tonutí.

Léčebný tělocvik probíhá ve skupině pod vedení zkušeného fyzioterapeuta - v tělocvičně. Typy cvičení: Cvičení na míčích, po TEP, na páteř, nosných kloubů, pro bechtěreviky, revmatiky, po operacích. Praktikované léčebné cviky je doporučeno cvičit i doma.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: nevolnost, slabost, točení hlavy, úrazy, bolestivost, křeče.

Čištění, masáž a tonizace pleti prováděná profesionální kosmetičkou. Procedura je zakončená regenerační maskou.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, alergie na kosmetické prostředky.

Posilování končetin, horních i dolních, na rotopedech a šlapadlech, posilovací věži, vibrační plošině a běžeckém pásu je vhodným doplněním při zlepšení svalové síly u řady stavů s jejich oslabením. Fyzioterapeut při proceduře nastaví potřebné parametry přístroje, nainstruuje klienta a během procedury sleduje.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: nevolnost, slabost, dehydratace, bolestivost, křeče, úrazy.

Ve finské sauně bude Vaše tělo vystaveno teplotě od 70°C do 100°C a nízké vlhkosti vzduchu. Řidší vzduch v sauně nutí k intenzivnějšímu, hlubšímu dýchání, což zvyšuje tepovou frekvenci a dochází ke zvýšené činnosti kardiovaskulárního systému. Po opakovaném saunování dochází k nárůstu počtu červených krvinek, hemoglobinu a myoglobinu. Sauna stimuluje i činnost žláz s vnitřní sekrecí, zejména nadledvinek. Společně s potem se vylučuje i značné množství močoviny, mastných kyselin a kyseliny mléčné. Saunování zlepšuje průchodnost dýchacích cest. Póry se při pocení otevírají a čistí, pleť se zkrášluje, pokožka se rychleji obnovuje, je hebká na dotek a zpomaluje se proces stárnutí pleti.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Přehřátí organismu, dehydratace, nevolnost, slabost, mdloby, popálení.

Parní sauna se od té suché liší především vysokou vlhkostí vzduchu. Pára zbavuje napětí, uvolňuje tělo i duši a pomáhá odbourat nahromaděný stres. Inhalací a vodní mlhou se zvlhčují a uvolňují dýchací cesty, pára napomáhá k uvolnění napjatých svalů. Prohřátím se zvyšuje elasticita vaziva a svalů, díky tomu se křečí stažené svaly uvolní a zmírní se bolesti, zlepšuje se pohyblivost svalů a kloubů. Pára rozšiřuje cévy a podporuje prokrvení organizmu. Tím dochází k zrychlení vyplavování škodlivých produktů látkové výměny z buněk a tělo se důkladně očišťuje. Díky lepšímu prokrvení jsou buňky lépe zásobené kyslíkem. Vrchní vrstvy pokožky se prokrví, dostatečně se zásobí životodárnou vodou, čímž se pokožka napne, póry se otevřou a kůže se pročistí.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: přehřátí organismu, dehydratace, nevolnost, slabost, mdloby, popálení.

Nordic Walking (severská chůze) je chůze za podpory speciálních hůlek. Klient si při ní osvojí správné držení, správný styl chůze, jistotu, svižnost, spálí až o 40% více kalorií než při normální chůzi, ztrácí při ní ostych z používání opory.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, nevolnost, slabost, křeče, úrazy.

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Procedura probíhá na lehátku, kdy klient leží ve speciálním plastovém vaku, do kterého je vehnán plynný CO2. Jde o šetrnou, fyzicky nenáročnou proceduru, která je dobře snášena.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Nevolnost, slabost při nadýchání se plynu.

Podstatou je využití tzv. kinesiotejpů - speciálních elastických lepících pásek, které vhodným umístěním na tělo pacienta aktivně působí na stabilizaci kloubů, zlepšují stav pooperačních jizev a napomáhají ke zlepšení stavu po obrnách a úrazech. Snižují bolesti ve svalech i kloubech, zlepšují funkce svalů, šlach a kloubů, uvolňují kůži a podkoží od svalové povázky a tím vzniká větší prostor pro svalová vlákna. Používají se různé druhy tejpů (pásek), klasické fixační tejpy se lepí převážně na dobu zátěže a mají spíše imobilizační charakter. Oproti tomu kinesiotejpy se aplikují dlouhodoběji, po dobu několika dnů až jednoho týdne a poté se dle potřeby znovu obnovují. Materiál kinesiotejpů je pružný, vodostálý, převážně nedráždící pokožku, propouští vzduch a vlhkost a po odstranění nezanechává zbytky lepidla. Jeho aplikace nebrání běžné denní hygieně, plavání a provozování běžných činností a sportu.

Doplatek tape 10 cm = 10 Kč

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže, podkožních žil (velmi zřídka).

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Inhalace kyslíku nosní sondou nebo maskou. Je vhodná u osob s poruchami dýchacími, kardiovaskulárními i nervovými. Při proceduře dochází k lepšímu okysličení tkání a tím k jejich regeneraci, podpoře mozkových funkcí, zvýšení aktivity a celkovému osvěžení. Působí proti arterioskleroze a stárnutí organismu, zlepšuje také paměť. Vhodná u kuřáků. Délka sezení je 45 min., podává se při ní nápoj, doprovází relaxační hudba.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: vzácně  – snížené dýchání, kašel, tlak na prsou.

Jde o léčebnou metodu vycházející z tradiční čínské mediciny, při které se napichují speciální akupunkturní body, ležící na tzv. meridiánech. Dochází přitom k vyrovnávání energetických rozdílů v drahách a organismu a tím o ovlivňování vzniku příznaků a nemocí. Kromě tělové akupunktury lze ošetřovat body mikrosystémů – na uchu, ploskách, dlaních. Podobně jako jehly je možno použít kovové kuličky (nerez, zlato), magnet, teplo apod.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Bolestivost, drobné krvácení zánět lokálně, celkově vzácně mdloba

** Procedury neposkytujeme v sobotu

Komplexní masáže a rituály


Thalassa - moře a therapia - péče. Tato hluboce relaxační masáž spojená s peelingem a zábalem z mořských řas. Mořské řasy účinně podporují detoxikaci a pomáhají při formování postavy, zeštíhlení, redukci tukových polštářů, zpevnění poprsí a ochablé pokožky. Řasy obohacují naše tělo o cenné proteiny, aminokyseliny, vitaminy a minerály. Obsažený draslík, hořčík, jód, vápník, fosfor, měď, železo a další prvky napomáhají obnovit vodní a solnou rovnováhu těla, zlepšují stav svalstva a zpevňují kostní tkáň. Fungují doslova jako "metla", která díky svým drenážním účinkům z organizmu "vymete" přebytečnou vodu a odpadní látky, čímž se tělo viditelně omladí a pokožka zpevní, vyhladí a zvýší svoji elasticitu. Pomocí řas můžeme dosáhnout výborných výsledků také při nadváze, obezitě a stagnaci tekutin v těle, ať už tyto problémy vznikly špatnou stravou či vlivem hormonálních potíží. Nejčastějšími formami kosmetického využití řas jsou masáže, zábaly, peelingy a koupele. Po peelingu, kdy dojde k odstranění odumřelých kožních buněk a připravení pokožky ke vstřebávání účinných látek z přípravků s výtažky z mořských řas, provádí terapeut důkladnou masáž olejem z mořských řas s přídavkem arganového oleje. Následuje pak pudrový zábal a na závěr ošetření tělovým mlékem z mořských řas. Ihned po proceduře je pokožka viditelně hladší a regenerovaná.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Slabost, nevolnost, dehydratace tkání, podráždění kůže a podkožních tkání, alergická reakce na masážní prostředky.

Thalassa – moře, therapia – péče. (Obecné účinky této metody jsou podrobně popsány výše, v kapitole o Thalasoterapii dolních končetin, břicha a boků.

U talasotarapie obličeje je rozsah samozřejmě menší, metoda je jemnější a působení lokalitou specifické, jde o speciální kosmetické ošetření obličeje.

Provádí se v několika fázích – očištění obličeje tonizační vodou, následný peeling s mořskou řasou, pak opět očištění, nanesení speciální masky a přikrytí folií, maska působí asi 15 minut. Po sejmutí folie se pleť opět očistí a nakonec jemně namasíruje s použitím oleje s mořskou řasou.

Rozsah procedury je – dekolt, brada, tváře, nos, oční okolí, čelo.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: podráždění kůže a podkožních tkání, alergická reakce na masážní prostředky.

Thalassa - moře a therapia - péče. Tato hluboce relaxační masáž spojená s peelingem a zábalem z mořských řas. Mořské řasy účinně podporují detoxikaci a pomáhají při formování postavy, zeštíhlení, redukci tukových polštářů, zpevnění poprsí a ochablé pokožky. Řasy obohacují naše tělo o cenné proteiny, aminokyseliny, vitaminy a minerály. Obsažený draslík, hořčík, jód, vápník, fosfor, měď, železo a další prvky napomáhají obnovit vodní a solnou rovnováhu těla, zlepšují stav svalstva a zpevňují kostní tkáň. Fungují doslova jako "metla", která díky svým drenážním účinkům z organizmu "vymete" přebytečnou vodu a odpadní látky, čímž se tělo viditelně omladí a pokožka zpevní, vyhladí a zvýší svoji elasticitu. Pomocí řas můžeme dosáhnout výborných výsledků také při nadváze, obezitě a stagnaci tekutin v těle, ať už tyto problémy vznikly špatnou stravou či vlivem hormonálních potíží. Nejčastějšími formami kosmetického využití řas jsou masáže, zábaly, peelingy a koupele. Po peelingu, kdy dojde k odstranění odumřelých kožních buněk a připravení pokožky ke vstřebávání účinných látek z přípravků s výtažky z mořských řas, provádí terapeut důkladnou masáž olejem z mořských řas s přídavkem arganového oleje. Následuje pak pudrový zábal a na závěr ošetření tělovým mlékem z mořských řas. Ihned po proceduře je pokožka viditelně hladší a regenerovaná.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Slabost, nevolnost, dehydratace tkání, podráždění kůže a podkožních tkání, alergická reakce na masážní prostředky, u tepelných procedur – přehřátí organismu, popáleniny.

Relaxační rituál kombinující částečnou konopnou masáž s hloubkovou masáží dlaní a chodidel. Rituál začíná masáží zad konopným olejem Cannol. Poté se klient otočí na záda , je zabalen do ovinu a pokračuje velmi příjemná hloubková masáž rukou a chodidel. Masáž, která se provádí konopnou bio mastí Dolorcan, přináší rychlou úlevu a uvolnění při svalové únavě i při obtížích pohybového aparátu. Pečlivě vybrané přírodní látky s 52% obsahem konopných složek účinně přispívají k rychlé úlevě při svalovém napětí a ztuhlosti.

Možné vedlejší nežádoucí účinky: Slabost, nevolnost, dehydratace tkání, podráždění kůže a podkožních tkání, alergická reakce na masážní prostředky.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Souhlasím