60c3b9033f5d4_02.jpg

Akce a zájezdy

Zájezdy pro naše klienty a veřejnost

Pravidelně pořádáme zájezdy pro naše klienty a veřejnost. Jejich seznam naleznete v tabulce níže nebo na lázeňské nástěnce. Všechny zájezdy jsou s výkladem průvodce. Bližší informace k jednotlivým akcím lze získat i telefonicky na čísle: 777 710 248.

Pokud se máte zájem vzdělávat, doporučujeme účast na pravidelných odborných přednáškách (viz. tabulka níže). Všechny přednášky se konají ve druhém patře lázeňského hotelu Olga a účast na nich je zdarma.

Večery v lázních můžete strávit poslechem živé hudby nebo tancem (velký sál v LD Jana). Rozpis produkcí naleznete níže v pravidelně aktualizované tabulce.

Změny v programu vyhrazeny.

60c7aec3ac7af_events.jpg

Mějte přehled o změnách

Výběrem jedné nebo více oblastí zájmu se můžete přihlásit k odběru informace o aktualizacích. Pošleme Vám zprávu pokaždé, když se ve vybrané kategorii něco změní. Služba je poskytována zdarma a lze se z ní kdykoliv odhlásit. Přihlášeným nebudou zasílány jakékoliv nevyžádané informace nebo nabídky.

Přihlásit k odběru
Lázně Bechyně
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
03.02.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
06.02.2023 14:30 hod. Vycházka na výstavu historické keramiky SUPŠ Bechyně. Výstava se koná na počest 700. let výročí založení města Bechyně. zdarma
08.02.2023 13:30 hod. Tábor-historická část města s průvodcem /křivolaké uličky, náměstí s měšťanskými domy, kostel, INFO, Pražská ulice-pěší zóna, výhledy na nádrž Jordán/, muzeum čokolády - obchod, rozchod. Klokoty - známé Mariánské poutní místo /kostel bude otevřen/. 180 Kč
09.02.2023 14:30 hod. Bechyňský most "Duha" vycházka. Technická památka z r.1926-28. Slouží pro silniční a železniční dopravu /nejstarší elektrická železnice ve střední Evropě - dílo ing. Fr. Křižíka. Výhledy na město a řeku Lužnici. zdarma
12.02.2023 13:00 hod. Třeboň, hrobka Schwarzenbergů /exteriér/ s parkem, rybník Svět, historická část města /náměstí a měšťanské domy s loubím, uličky kolem náměstí, radnice, kostel sv. Jiljí, zámecké nádvoří, zahrady, pivovar Regent, Bertiny lázně, Zlatá stoka, rozchod. 275 Kč
15.02.2023 14:00 hod. JETE Temelín, návštěva INFA. Dozvíte se vše o výstavbě a chodu jaderné elektrárny Temelín.  Navštívíte expozice, kde mimo jiných ukázek si můžete pustit jaderný reaktor. Propagační materiály zdarma, rozchod. Týn n./Vltavou, krátká procházka městem. 145 Kč
17.02.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
20.02.2023 14:30 hod. Vycházka na výstavu historické keramiky SUPŠ Bechyně. Výstava se koná na počest 700. let výročí založení města Bechyně. zdarma
22.02.2023 14:00 hod. Selské baroko na Blatech /nenáročné/. Ovál vesnic, kde se zachovala  lidová architektura. Překrásné statky postavené ve stylu jihočeského selského baroka. Procházka návsí s výkladem. Uvidíte i místo, kde se těží rašelina pro bechyňské lázně. Pojedeme napříč Černickou oborou /dnes golfová hřiště/ soustavy rybníků Rytíř .... 155 Kč
23.02.2023 14:30 hod. Slavné a významné vily v Bechyni /vycházka po nejvýznamnějších domech a vilách/. Stavby představují éru rozkvětu Bechyně jako letoviska a lázeňského města. Stavební zajímavosti. zdarma
28.02.2023 14:30 hod. Výstava historické keraminy SUPŠK Bechyně. Výstava se uskuteční k 700. let výročí vzniku města Bechyně. zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
01.03.2023 13:30 hod. Jindřichův Hradec, město patřící do 16. stol k největším městům v Čechách. Procházka 3. největším hradebním a zámeckým areálem v Čechách. Panská ulice-pěší zóna s obchody, Langrův dům ze 16. strol., kde dožívala sestra Petra Voka z Rožmberka, sgrafita+loubí se sklípkovou klenbou, 15. poledník, zachovalá gotická Nežárecká brána, kostel Jana Křtitele, jezuitská kolej, seminář rybník Vajgar ....   250 Kč
02.03.2023 14:30 hod. Poznejte s námi město Bechyni, vycházka. Město patří mezi nejstarší obydlená místa na jihu Čech.  zdarma
03.03.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
08.03.2023 13:30 hod. Písek město na zlatonosné řece Otavě, do četnosti památek nazývan české Atény. Nejstarší kamenný most v Čechách, Putimská brána, radnice se zvonkohrou, známá hospoda u Reinerů, Drlíčov, Bakaláře. Zavzpomínáme na osobnosti Fr. Šrámek, Ot. Ševčík, A. Heyduk ... Podolský most přes řeku Vltavu. 205 Kč
09.03.2023 14:30 hod. Vycházka na výstavu historické keramiky SUPŠ Bechyně. Výstava se koná na počest 700. let výročí založení města Bechyně. zdarma
10.03.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
15.03.2023 13:30 hod. Hluboká n./Vltavou, jeden z  nejvíce navštěvovaných zámeků jižních Čech. Prohlídka pokojů, kde poslední Schwarzenbergové žili. Zimní zahrada, hotel Štekl. Procházka zahradami s výhledem do kraje /Č. Budějovice, předhůří Šumavy Blánský les-Kleť, Pokutní louka, golfová hřiště a samotné město s řekou Vltavou/, rozchod. Pojedeme kolem Staré a Poněšické obory. 210 Kč
16.03.2023 14:30 hod. Křižíkova čtvrť, vycházka nenáročná. Kolonka - urbanosticky významná čtvrť postavená r.1922 si dodnes  zachovala původní členění i charakter zástavby. Vyprojektoval Fr. Vahala z Prahy, každa vila má ve štítě kolečko, stejné ploty .... zdama
19.03.2023 13:00 hod. Třeboň historická, procházka s průvodcem do míst, která jsou zajímavá. Zámecký areál se zahradou, náměstí s měšťanskými domy, radnice, kostel sv. Jiljí, Bertiny lázně, Zlatá stoka, rybník Svět. Zavzpomínáme na ty, kdo město proslavili. /Rožmberkové, Schwarzenberkové, Štěpánek Netolický Jakub Krčín, Josef Šusta .... Uvidíte překrásnou jihočeskou krajinu i největší náš rybník Rožmberk. 275 Kč
22.03.2023 13:30 hod. České Budějovice, krajské město, jeho historie a památky. Náměstí Přemysla Otakara II., Samsonova kašna, radnice se zvonkohrou, kostel sv. Mikuláše, Černá věž, uličky kolem náměstí, Masné krámy-hospoda, Piaristické náměstí, Solnice, opevnění /Železná panna/,  průchody mezi domy a jejich zachovalé gotické jádro, Konězpřežka, Lannova třída, ... rozchod. 260 KČ
23.03.2023 14:30 hod. Vycházka na výstavu historické keramiky SUPŠ Bechyně. Výstava se koná na počest 700. let výročí založení města Bechyně.k zdarma
24.03.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha"most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
29.03.2023 14:00 hod. JETE Temelín, Info. Průvodce Vás seznámí jak a proč se jaderná elektrárna stavěla a nynější provoz. Vše uvidíte ve 3D-kinosál. Prohlídka expozic, kde si můžete mimo jiné spustit jaderný reaktor, prospekty zdarma, rozchod. Týn n./Vltavou, krátká procházka městem.                                                                                                                                                                                                                                155 Kč
30.03.2023 14:30 hod. Naše lázeňské domy, vycházka nenáročná. Seznámíte se s historií bechyňského lázeňství, ale i součastností. zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
02.04.2023 13:00 hod. Červená Lhota - romantický vodní zámeček, kde se točila řada pohádek. Prohlídka interiérů zámku vzniklé za Slavatů 17. stol. i posledních žijících rodiny Schönburg.  Anglický park s hrobkou Kábů, rozchod. Blata - lidová architektura, selské baroko ... 215 Kč
06.04.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, bašty, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
09.04.2023 14:00 hod. Selské baroko na Blatech /nenáročné/. Ovál vesnic, kde se zachovala  lidová architektura. Překrásné statky postavené ve stylu jihočeského selského baroka v r. 1830-90. Procházka návsí s výkladem, rozchod. Uvidíte i místo, kde se těží rašelina pro bechyňské lázně. Pojedeme napříč Černickou oborou, kolem soustavy rybníků Rytíř... 155 Kč
12.04.2023 14:30 hod. Slavné a významné vily v Bechyni /vycházka po nejvýznamnějších domech a vilách/. Stavby představují éru rozkvětu Bechyně jako letoviska a lázeňského města. Stavební zajímavosti. zdarma
13.04.2023 13:30 hod. Tábor - historická část města s průvodcem /křivolaké uličky, náměstí s měšťanskými domy, kostel, INFO, Pražská ulice-pěší zóna, výhledy na nádrž Jordán, muzeum čokolády /obchod/, rozchod.Klokoty - známé Mariánské poutní místo /kostel bude otevřen/. 180 Kč
16.04.2023 13:00 hod. Třeboň historická, procházka s průvodcem do míst, která jsou zajímavá. Zámecký areál se zahradou, náměstí s měšťanskými domy, radnice, kostel sv. Jiljí, Bertiny lázně, Zlatá stoka, rybník Svět. Zavzpomínáme na ty, kdo město proslavili. /Rožmberkové, Schwarzenberkové, Štěpánek Netolický Jakub Krčín, Josef Šusta .... Uvidíte překrásnou jihočeskou krajinu i největší náš rybník Rožmberk. 275 Kč
19.04.2023 13:30 hod. Písek město na zlatonosné řece Otavě, do četnosti památek nazývan české Atény. Nejstarší kamenný most v Čechách, Putimská brána, radnice se zvonkohrou, známá hospoda u Reinerů, Drlíčov, Bakaláře. Zavzpomínáme na osobnosti Fr. Šrámek, Ot. Ševčík, A. Heyduk ... Podolský most přes řeku Vltavu. 275 Kč
20.04.2023 14:00 hod. JETE Temelín, Info. Průvodce Vás seznámí jak a proč se jaderná elektrárna stavěla a současný provoz. Vše uvidíte ve 3D-kinosál. Prohlídka expozic, kde si můžete mimo jiné spustit jaderný reaktor, prospekty zdarma, rozchod. Týn n./Vltavou, krátká procházka městem. 145 Kč
21.04.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
26.04.2023 13:30 hod. České Budějovice, krajské město, jeho historie a památky. Náměstí Přemysla Otakara II., Samsonova kašna, radnice se zvonkohrou, kostel sv. Mikuláše, Černá věž, uličky kolem náměstí, Masné krámy-hospoda, Piaristické náměstí, Solnice, opevnění /Železná panna/,  průchody mezi domy a jejich zachovalé gotické jádro, Lannova třída, ... rozchod. 260 Kč
27.04.2023 14:30 hod. Bechyňský most "Duha" vycházka nenáročná.  Technická památka z r.1926-28. Železobetonový most slouží pro silniční a železniční dopravu /nejstarší elektrická železnice ve střední Evropě - dílo ing. Fr. Křižíka. Výhledy na město a řeku Lužnici.echyňský most "Duha". zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
04.05.2023 13:30 hod. Kratochvíle , vodní zámek /nenáročné/. Zámek byl postaven pro radost, odpočinek a zábavu. Budován podle italských zahradních vil v močálech u Netolic. Celkový dojem podtrhuje vodní příkop obklopený renesanční zahradou vysázenou do obrazců+bylinná zahrada. 250 Kč
05.05.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
11.05.2023 13:30 hod. Jindřichův Hradec, město patřící do 16. stol k největším městům v Čechách. Nachází se zde i 3. největší hradební a zámecký areál v Čechách. Krýzův betlém, Panská ulice-pěší zóna s obchody, prohlédneme si Langrův dům ze 16. strol., kde dožívala nevl. sestra Petra Voka z Rožmberka /i dnes se zde bydlí a podniká/, sgrafita+loubí se sklípkovou klenbou, 15. poledník, zachovalá gotická Nežárecká brána ... 250 Kč
14.05.2023 08:30 hod. Šumava /nenáročná/ To nejkrásnější ze střední Šumavy /Chalupská slať, Teplá Vltava, Horská Kvilda, Kvilda - rozchod, INFO, pekárna, Modrava Klostermannova chata, Antýgl Královácký dvorec - Vydra, Rokyta, Filipova huť, Čeňkova pila ....vznik řeky Otavy. 460 Kč
17.05.2023 13:30 hod. Písek město na zlatonosné řece Otavě, do četnosti památek nazývan české Atény. Nejstarší kamenný most v Čechách, Putimská brána, radnice se zvonkohrou, známá hospoda u Reinerů, Drlíčov, Bakaláře. Zavzpomínáme na osobnosti Fr. Šrámek, Ot. Ševčík, A. Heyduk ... Podolský most přes řeku Vltavu. 205 Kč
19.05.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
24.05.2023 13:30 hod. Holašovice /nenáročné/, Unikátní vesnice zapsaná do seznamu UNESCO. Štukem a barevně vyzdobené štíty - selské baroko. Lomec známé poutní místo. Kostel postavený v lesích je zmenšenou napodobeninou Berniniho oltáře sv. Petra v Římě/oltář stojí uprostřed. 260 Kč
08.06.2023 13:30 hod. Kleť, /lanovkou nahoru i dolu/. Nejvyšší bod Blánského lesa, s nejstarší kamennou rozhlednou v ČR - výhledy do kraje.    260 Kč
14.06.2023 13:30 hod. České Budějovice, krajské město, jeho historie a památky. Náměstí Přemysla Otakara II., Samsonova kašna, radnice se zvonkohrou, kostel sv. Mikuláše, Černá věž, uličky kolem náměstí, Masné krámy-hospoda, Piaristické náměstí, Solnice, opevnění /Železná panna/,  průchody mezi domy a jejich zachovalé gotické jádro, Lannova třída, rozchod. 260 Kč
15.06.2023 14:00 hod. Selské baroko na Blatech /nenáročné/. Ovál vesnic, kde se zachovala  lidová architektura. Překrásné statky postavené ve stylu jihočeského selského baroka v r. 1830-90. Procházka návsí s výkladem, rozchod. Uvidíte i místo, kde se těží rašelina pro bechyňské lázně. Pojedeme napříč Černickou oborou, založenou Petrem Vokem z Rožmberka r. 1586, kolem soustavy rybníků Rytíř.Selské baro 155 Kč
16.06.2023 14:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
18.06.2023 09:00 hod. Český Krumlov /město v UNESCO/ vrátíme se do středověku. Zahrady, otáčivé hlediště, 5 nádvoří zámku, výhledy na město, Latrán, Lazebnický most přes Vltavu, uličky kolem náměstí Svornosti, jezuitská kolej-seminář, hotel Růže, Plášťový most, Krumlovský mlýn ... 370 Kč
21.06.2023 13:30 hod. Orlík, /prohlídka interiéru/ skutečně působící jako orlí hnízdo nad vodou. Majetek Schwarzenberků. Park, přístaviště parníků. Žďákovský most přes Vltavu. 250 Kč
22.06.2023 13:30 hod. Hluboká n./Vltavou /prohlídka interiéru/ 210 Kč
28.06.2023 13:30 hod. Albrechtice n./Vltavou /nenáročné /. Románský kostel s ojedinělým cyklem fresek z doby vzniku stavby. Raritou je i kapličkový hrbitov na přilehlém hřbitově. Kromě maleb i veršovaná svědectví ze života zemřelých. Týn n./Vltavou, historická část, přístaviště u Vltavy... 170 Kč
30.06.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 170 Kč
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
02.06.2023 15:00 hod. Okružní lázeňská jízda Bechyní /nenáročné/. Poznejte s námi minibusem zajímavosti města Bechyně. Bechyňská "Duha" most, staré nádraží, Párovský statek. Výhledy na město, zámek, skály a řeku Lužnici. Pozůstatky starého hradu, zachovalé opevnění, náměstí, klášter s kostelem P. Marie, klášterní zahrada uličky a zákoutí. Krásné a významné vily, Křižíkova čtvrť, Lubušina ulice, SUPŠ, parky ..... 100 Kč
04.06.2023 13:00 hod. Blatná, vodní zámek /nenáročné/. 275 Kč
07.06.2023 13:30 hod. 180 Kč
08.06.2023 13:30 hod. Kleť 270 Kč
14.06.2023 13:30 hod. České Budějovice 260 Kč
15.06.2023 14:00 hod. Selské baroko 155 Kč
16.06.2023 15:00 hod. Okružka  100 Kč
18.06.2023 09:00 hod. Český Krumlov 370 Kč
21.06.2023 13:30 hod. Orlík  250 Kč
22.06.2023 13:30 hod. Hluboká n./Vltavou 210 Kč
28.06.2023 13:30 hod. Albrechtice n./Vltavou 170 Kč
30.06.2023 15:00 hod. Okružka  100 Kč
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
03.02.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
10.02.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Kosatky zdarma
17.02.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
24.02.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Kosatky zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
03.03.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
10.03.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
17.03.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
24.03.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Košatky zdarma
31.03.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Košatky zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
08.04.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
14.04.2023 19:30 hod. Tanenčí večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
21.04.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
28.04.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Košatky zdarma
30.04.2023 18:00 hod. Čarodějnice:  hraje Countrio v prostorách za LH Olga /u altánu/. Při nepřízni počasí - sál od 19,30 - 23,00 hod. zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
05.05.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
12.05.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
19.05.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje RM band zdarma
26.05.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
02.06.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
09.06.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
16.06.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
23.06.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
30.06.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje RM band zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
07.07.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
14.07.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Košatky zdarma
21.07.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
28.07.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
04.08.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
11.08.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
18.08.2023 19:29 hod. Taneční večer: hrají Kosatky zdarma
25.08.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
01.09.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
08.09.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
15.09.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje RM band zdarma
21.09.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Košatky zdarma
29.09.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
06.10.2023 19:30 hod. Tanení večer: hraje INYCH zdarma
13.10.2023 19:30 hod. Tanenčí večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
20.10.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
27.10.2023 19:30 hod. Tanenčí večer: hrají Kosatky zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
03.11.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
10.11.2023 19:30 hod. Tanení večer: hraje Malá Ševětínka zdarma
17.11.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje RM band zdarma
24.11.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
01.12.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje INYCH zdarma
06.12.2023 19:30 hod. Mikulášská zábava: hrají Košatky. Přijde Mikuláš s andělem a čerti - rozdání dárků. zdarma
08.12.2023 19:30 hod. Taneční večery: hraje Malá Ševětínka zdarma
15.12.2023 19:30 hod. Taneční večer: hraje Countrio zdarma
22.12.2023 19:30 hod. Tanenčí večer: hraje Countrio zdarma
29.12.2023 19:30 hod. Taneční večer: hrají Kosatky zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
02.02.2023 14:00 hod. Král Šumavy - dokument, vyprávění o skutečném natáčení filmu na Kvildě a okolí. zdarma
03.02.2023 10:00 hod. Lázeňský speciál - dokument o bechyňském lázeňství, zajímavosti města Bechyně a jeho okolí. zdarma
03.02.2023 14:30 hod. Rehabilitace po operaci páteře, přednáší fyzioterapeut, po skončení diskuze. zdarma
06.02.2023 10:00 hod. Ing. František Křižík a Bechyně - dokument. Stavba železnice Tábor-Bechyně r. 1903, přetažena přes most r. 1928. Ing. Křižík do Bechyně jezdil za svojí dcerou Annou. Zakoupil si zámeček v nedaleké Oltyni a Stádlci, kde dožil u svého syna Jana. zdarma
07.02.2023 10:00 hod. Bechyně keramická, dokument. Keramika se v Bechyni vyráběla již od 16. stol. Nebyli zde jen hrnčíři, ale i kamnáři. To dalo vznik jedné z nejstarších středních keramických škol v Čechách /r.1884/. Nynější SUPŠK. Známe její abspolventy jako režisér J. Kačer, K. Kryl, V. Sodoma K. Roden a další.  V Bechyni je pobočka AJG Hluboká.  zdarma
07.02.2023 15:00 hod. Léčíme přírodou, rašelinou a Karitolem. Co dělá bechyňské lázně lázněmi, je velmi kvalitní rašelina. Dozvíte se jak vznikala rašelina na Komárovské blatě, její úprava, až po její léčebné účinky. Léčebný Karitol používáme po masážích /možno zakoupit v našem  butiku/. zdarma
08.02.2023 10:00 hod. Humor, Josef Dvořák - záznam. Zavzpomínejte na tohoto bavitele. zdarma
09.02.2023 10:00 hod. Nostalgická Bechyně, stasré amatérské filmy natočené r. 1929 a r. 1934. zdarma
10.02.2023 10:00 hod. Třeboňsko, vodní země - dokument. Krásná příroda s rybníky a ptactvem. Biosférická rezervace "Třeboňsko". Letecké snímky.  zdarma
10.02.2023 14:30 hod. Osteoporóza - přednáška s fyzioterapeutem, po skončení zodpoví Vaše dotazy. zdarma
13.02.2023 10:00 hod. Folklorika, jižní Čechy a rybáři - dokument. Rybářská práce, zvyky, písně a jejich nelehký život. Od zakládání rybníků v 16. stol. až po součastnost. Uvidíte jedny z největších rybníků Horusický, Rožmberk ... zdarma
13.02.2023 15:30 hod. Jóga na židli, ukázky cvičení pro zlepšění Vašeho zdravotního stavu. Přednáší zkušená učitelka ájurvédy. zdarma
13.02.2023 19:00 hod. Indie křížem krážem, s cestovatelkou Marií Ria Rychlíkovou + film. Čerstvé a poutavé zážitky z Indie, /přiletí 9.2.2023/ Vám ráda bude vyprávět při promítámí obrázků, které zde nafotila. Indie je jím druhým domovem. Indii navštívila již po 47. Ráda zodpoví na Vaše otázky. zdarma
14.02.2023 10:00 hod. Stavba mostu v Bechyni, dokument. Mostu přezdívají "Bechyňská duha" a to podle oblouků, které nesou jeho vozovku. Byl postaven stavitelem E. Viktorou v r. 1926-28. Další přezdívkpou je "Jubilejní", protože r. 1928 byl slavnostně otevřen k 10. výročí vzniku republiky a poprvé přes něj přejela Křižíkova Elinka.       zdarma
14.02.2023 14:30 hod. Těžba rašeliny, úprava a navracení přírodě - přednáší balneo technik.  Pro naše lázně těžíme rašelinu na Komárovském blatě. zdarma
15.02.2023 10:00 hod. Hrady a zámky jižních Čech - dokument,  Český Krumlov, Hluboká, Kratochvíle, Červená Lhota, Třeboň ... zdarma
15.02.2023 15:30 hod. Vědomý dech, mocný čaroděj, přednáší zkušená učitelka ájurvédy. zdarma
16.02.2023 10:00 hod. Máme rádi dechovku, záznam.  Voraři, L. Kubeš, Babouci, Muzikanti z jižních Čech ... zdarma
16.02.2023 14:30 hod. Knížecí rod Schwarzenbergové + fota,  zajímavé vyprávění, jak k nám  vlastně do Čech tento šlechtický rod přišel. Získaná panství a jejznámější  členové tohoto rodu. Pohřební místa a současní žijící Schwarzenbergové.  zdarma
17.02.2023 10:00 hod. Vltavíny z jižních Čech - dokument. Nejznámější naleziště, příběhy z hledání vltavínů. zdarma
17.02.2023 14:30 hod. Rehabilitace po operaci kyčelního kloubu -přednáší fyzioterapeut, po skončení odpoví na Vaše dotazy. zdarma
20.02.2023 10:00 hod. André Rieu, záznam koncertu. Nejkrásnější světové melodie. zdarma
20.02.2023 15:30 hod. Šance pro oči. Přednáší zkušená učitelka ájurvédy. zdarma
20.02.2023 19:00 hod. Osobní konzultace pro klienty  lázní  /informace a objednávky na kultuře/. Pomožte Vašemu zdraví. zdarma
21.02.2023 10:00 hod. Humor, Vladimír Menšík - záznam. Oblíbený herec a humorista.  zdarma
21.02.2023 15:00 hod. Léčíme přírodou, rašelinou a Karitolem. Co dělá bechyňské lázně lázněmi, je velmi kvalitní rašelina. Dozvíte se jak vznikala rašelina na Komárovské blatě, její úprava, až po její léčebné účinky. Léčebný Karitol používáme po masážích /možno zakoupit v našem  butiku/. zdarma
22.02.2023 10:00 hod. Cyklotoulky kolem Bechyně  Zajímavosti města Bechyně /bechyňská duha-most/, Křižíkova Elinka- staré nádraží, náměstí, Klášterní ulice -klášter, Křižíkova čtvrť, SUPŠK-keramická škola, lázně, Židova strouha-Feratty  zdarma
22.02.2023 15:30 hod. Jóga prstů, přednáší zkušená učitelka ájurvédy. zdarma
23.02.2023 10:00 hod. Řeka Lužnice, řeka vodáků - dokument. Krásné letecké snímky řeky Lužnice, protékající přes celé jižní Čechy. Uvidíte, jak protéká třeboňskem, rybníkem Rožmberk. U Týna n./Vltavou se vlévá do Vltavy. zdarma
24.02.2023 10:00 hod. Hudební dopoledne - záznam vystoupení, heligonky. zdarma
24.02.2023 14:30 hod. Škola zad /cvičení pro zdravá záda/, přednáší fyzioterapeut, po skončení odpoví na dotazy. zdarma
27.02.2023 10:00 hod. Šumava jedno z nejstarších pohoří Evropy "nazývané Zelené srdce" rašeliniště, divoké řeky Vydra, Křemelná, meandry Vltavy, ledovcová jezera. Krásné letecké snímky ... zdarma
27.02.2023 15:30 hod. Diagnostické metody podle ájurvédy - přednáší zkušená učitelka ájurvédy. zdarma
27.02.2023 19:00 hod. Akupresura s PhDr. Sandhu CSc., /možná konzultace před přednáškou 300 Kč/. Naučíte se jednoduchá cvičení, která pomohou zlepšit Váš zdravotní stav. zdarma
28.02.2023 10:00 hod. Holašovice - dokument. Vesnice zapsaná pro svoji jedinečnost do UNESCA /1998/. Zachoval se zde soubor zemědělských usedlostí postavených v 19. století, jihočeské selské baroko. zdarma
 
Datum a čas odjezdu Destinace Cena
01.03.2023 10:00 hod. Rok na Blatech - dokument o Borkovických blatech. Lidová architektura na usedlostech /selskéí baroko/. Zvyky, kroje, tance, písně ....  zdarma
02.03.2023 10:00 hod. Králové Šumavy - dokument o převaděčích přes hranice /Novotný, Kilián ... /. Podle jejich příběhů natočen film. zdarma
03.03.2023 10:00 hod. MUDr. Vojáček - záznam z jeho přednášky "Umění být zrdráv". zdarma
03.03.2023 14:30 hod. Rehabilitace po operaci kolenního kloubu, přednáší fyzioterapeut, po skončení odpoví na dotazy zdarma
06.03.2023 10:00 hod. André Rieu - záznam koncertu. Nejkrásnější světové melodie. zdarma
07.03.2023 10:00 hod. Stavba bechyňského mostu "Duha" - dokument. Železobetonový most přes řeku Lužnici. Dnes technická památka. zdarma
07.03.2023 15:00 hod. Léčíme přírodou, rašelinou a Karitolem. Co dělá bechyňské lázně lázněmi, je velmi kvalitní rašelina. Léčebný Karitol používáme po masážích /možno zakoupit v našem  butiku/.. zdarma
08.03.2023 10:00 hod. Krásy Českého Krumlova - dokument o městě zapsaném do seznamu UNESCA. zdarma
09.03.2023 10:00 hod. Karel IV. v našich dějinách - dokument  zdarma
10.03.2023 10:00 hod. Možná přijde i kouzelník "Svatba"- záznam zábavného programu zdarma
10.03.2023 14:30 hod. Rehabilitace po operaci páteře, přednáší fyzioterapeut, po skončení diskuze. zdarma
13.03.2023 10:00 hod. Nejlepší český humor, Josef Náhlovský - záznam zdarma
14.03.2023 10:00 hod. Bechnyně a ing. František Křižík - dokument o českém vynálezci. Do Bechně jezdil za svou dcerou Annou provdanou Schmausovou. zdarma
14.03.2023 14:30 hod. Problemanika dolních končetin v pedikůře. Přednáší a provozuje se v našich lázních.   zdarma
15.03.2023 10:00 hod. Tajemná Třeboň - dokument. Město položené do kraje lesů a rybníků s řadou památek.   zdarma
16.03.2023 10:00 hod. Humor, Felix Holzmann - záznam vystoupení zdarma
17.03.2023 10:00 hod. Vltavíny z jižních Čech. Nejhojnější naleziště patří horní povodí Vltavy a proto jsou pojmenovány podle naší nejdelší řeky Vltavy-moldavity.  zdarma
17.03.2023 14:30 hod. Osteoporóza - přednáška s fyzioterapeutem, po skončení zodpoví Vaše dotazy. zdarma
20.03.2023 10:00 hod. Pořád se něco děje, Miroslav Donutil - záznam zábavného pořadu. zdarma
21.03.2023 10:00 hod. Karlův most a Malá strana v Praze - dokument o krásách naší historie. zdarma
21.03.2023 15:00 hod. Léčíme přírodou, rašelinou a Karitolem. Co dělá bechyňské lázně lázněmi, je velmi kvalitní rašelina. Léčebný Karitol používáme po masážích /možno zakoupit v našem  butiku/. zdarma
22.03.2023 10:00 hod. Scénky, hudba známého komika Ivana Mládka - záznam pořadu. zdarma
24.03.2023 10:00 hod. Ves v pohraničí, film - česká filmová klasika. zdarma
24.03.2023 10:00 hod. Vodní země - dokument. Krajina, řeky a rybníky na třeboňsku. zdarma
24.03.2023 14:30 hod. Rehabilitace po operaci kyčelního kloubu - přednáší fyzioterapeut, po skončení odpoví na dotazy. zdarma
27.03.2023 10:00 hod. Nepál, sídlo bohů - cestopis dokument. zdarma
28.03.2023 10:00 hod. Řidič od slečny Deisy - film, který dostal 4x Oscarová ocenění, nejlepší herecký výkon v hlavní roli Jessika Tandy. zdarma
29.03.2023 10:00 hod. Bechyně keramická - dokument. zdarma
30.03.2023 10:00 hod. Hudba - záznam. Uklidňující klavírní a kytarové skladby. zdarma
31.03.2023 10:00 hod. Lázeňský speciál - dokument o Lázních Bechyně s.r.o., městu Bechyně a jeho okolí. zdarma
31.03.2023 14:30 hod. Škola zad /cvičení pro zdravá záda/, přednáší fyzioterapeut, po skončení odpoví na dotazy. zdarma
Lázně Bechyně

Přihlášení k odběru


Povinné pole
Povinné pole
Lázně Bechyně

Prohlédněte si okolí Bechyně a místa, kam se můžete vydat během pobytu.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Používáním tohoto webu souhlasíte.

Souhlasím